Italian Albanian Arabic Chinese (Simplified) English French Hindi Romanian

AMI SICILIA

 

පහත සදහන් සියලුම සේවාවන් පහසුවෙන් කරගැනීම සදහා අලුත් කාර්යාලයක්..

# ඔබගේ, කාර්තා දි සොජ්ජෝර්නෝ, පර්මෙස්සෝ දි සොජ්ජෝර්නෝ ඉල්ලීමිතාතෝ, රිනොවාරේ සහා අජ්ජෝර්නාරේ කර ගැනීම සදහා.

# ඉතාලි භාෂා පරීක්ෂණය (Test Lingua Italiana ) කර ගැනීම සදහා.

# ඔබගේ බිරිද, ස්වාමියා, දු දරුවන් සහා දෙමාපියන්, ඉතාලියට ගෙන්වීමට (Ricongiungimento Famigliare) අවශ්‍ය සියලුම ලියකියවිලි සකසා ගැනීම සදහා.

# ඉතාලි පුරවැසිභාවය ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම ලියකියවිලි සකස් කරගැනීම සදහා.

# ඔබගේ රැකියාව අහිමි වූ අවස්ථාවකදී දිස්ඔක්කුපස්සිඔනේ (Disoccupazione)  ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය සියලු ලියකියවිලි සකස් කරගැනීම සදහා.

# INPS - INAIL - ISEE - Mod 730සහා Mod. Unico සම්බන්දව කටයුතු කර ගැනීම සදහා.

* මීට අමතරව ඉතාලියේ ජිවත්වන ඔබට අවශ්‍ය අනෙකුත් ලියකියවිලි සකස්කර ගැනීම සදහා අවශ්‍ය උපදෙස් අප කාර්යාලයෙන් ලබාගත හැක. 

 

Associazione Mondo Immigrati AMI Siracusa

in collaborazione con il Patronato INAC e la Confederazione Italiana Agricoltori di Siracusa

Via Tripoli, N10 - 96100 Siracusa Tel, 3898522604